Friday, 17 September 2021

به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت دلار در بازار آزاد دیروز پنجشنبه ۲۵ شهریور با 125 تومان افزایش، 27,446 تومان معامله شد. در طی معاملاتدیروز ، 27,451 تومان بیشترین قیمت و 27,215 تومان کمترین قیمت ثبت شده برای دلار است.
صد