Sunday, 15 August 2021

به گزارش تجارت نیوز - قیمت دلار در بازار آزاد دیروز شنبه 23 امرداد با 110 تومان کاهش -26319 تومان معامله شد .در طی معاملات دیروز -26724 تومان بیشترین قیمت و 26259 تومان کمترین قیمت ثبت شده برای دلار است