Saturday, 12 March 2016

شرکت Pars Melbourne Exchange به منظور گسترش ارایه خدمات خود  در راستای رفاه مشتریان عزیز پروژه افتتاح گیشه های تابعه را کلید زد .

اولین گیشه در آدرس shop 12c , 101Mannigham Road , Bulleen , Vic 3105 آماده ارایه بهترین نرخ تبدیل و ارسال بلادرنگ حوالجات هموطنان و مشتریان عزیز میباشد.