اخبار اقتصادی
  • Friday, 10 September 2021

بازار ارز

هلال کانال 28000 تومانی رویت شد


  • Thursday, 9 September 2021

بازار ارز

تومان دست بسته دلار ترمز بریده


  • Wednesday, 8 September 2021

بازار ارز

پرش سه گام قیمت دلار


  • Tuesday, 7 September 2021

بازار ارز

دلار کم طاقت


  • Monday, 6 September 2021

بازار ارز

یکشنبه آرام


«12345678910»